Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest wydawane przez pracodawcę na wniosek pracownika. Zaświadczenie może zostać wydane w celu przedłożenia w banku w momencie ubiegania się o kredyt. Dokument do pobrania: Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl