Na podstawie art. 63³ kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. W powyższych sprawach, w stosunku do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się przepisy o prokuratorze. Rzecznik działa w imieniu własnym jako strona procesowa. Dokument do pobrania: Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl