Każdy kto występuje w sprawie jako pokrzywdzony, podejrzany bądź oskarżony może się zwrócić do prezesa sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Składając wniosek należy wykazać iż nie jest się w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu rozpatrującego sprawę lub przesłać pocztą na adres tego sądu. W przypadku gdy sprawa toczy się przed prokuratorem, wniosek można złożyć za pośrednictwem prokuratury prowadzącej postępowanie. Wniosek do pobrania:

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie  informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl