Podatnicy, u których powstała nadpłata lub którzy kwestionują zasadność lub wysokość podatku pobranego przez płatnika mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

Dokument do pobrania:  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie przykładowy i  informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl