Spór o właściwość w postępowaniu administracyjnym powstaje w momencie, gdy dwa lub większa liczba organów uważa się za właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu w procedurze wewnętrznej mogą złożyć zainteresowane strony bądź organy pozostające w sporze. Rozstrzygnięcie sporu nie podlega środkom odwoławczym ani skargom. Dokument do pobrania: Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl