Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać: nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją oraz zakres planowanych robót, datę i podpis inwestora.

Opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:

  • od podania / wniosku – 5 zł,
  • od załącznika do podania – 0,50 zł,
  • od decyzji- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 75% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:

  1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:

  1. zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek do pobrania: Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego

Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl