Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337), od 1 grudnia 2008 r. możliwe jest wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług od podatnika VAT czynnego po spełnieniu następujących warunków: 1.      nabywca towarów i usług musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 2.      nabywca musi mieć zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiednią umowę, upoważniającą go do wystawiania faktur (faktur korygujących, duplikatów) w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy lub usługodawcy. Podatnicy, którzy zdecydowali się na zawarcie powyższej umowy są zobligowani do dostarczenia pisemnej informacji o zawarciu tej umowy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla obu stron umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia. Dokument do pobrania: Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl