Praktyki absolwenckie mają za zadanie pomóc osobom kończącym naukę zdobyć doświadczenie w pracy. Umowa o praktyki absolwenckie uzasadnia obecności w firmie absolwenta, który nie jest ani studentem ani pracownikiem. Dzięki wprowadzeniu nowej kategorii umowy cywilno-prawnej Państwowa Inspekcja Pracy nie może zarzucić pracodawcy, że zatrudnia kogoś na czarno. Ponieważ umowa o praktykę nie będzie umową o pracę, absolwent i pracodawca będą mogli umawiać się niemal dowolnie. Umowa do pobrania: Umowa o praktyki absolwenckie
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl