Umowa dotycząca wykonywania usług marketingowych pomiędzy Podmiotem Gospodarczym a Zleceniobiorcą w zakresie obejmującym miedzy innymi analizy rynku i jego rentowności, tworzenie prognoz, badanie preferencji klientów, marketingowe dostosowanie produktów do sytuacji rynkowe. Pismo do pobrania: Umowa na świadczenie usług marketingowych
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl