Umowa dotycząca świadczenia usług informatycznych między Podmiotem Gospodarczym a Zleceniobiorcą (Informatykiem), które dotyczą np. tworzenie oprogramowania zamówionego przez Zleceniodawcę, wykonywanie procesów wdrożeniowych tworzonego oprogramowania i tworzenie oraz aktualizację dokumentacji technicznej do oprogramowania. Pismo do pobrania: Umowa na świadczenie usług informatycznych
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl