Umowa cywilno-prawna, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Czynności wynikające z tej umowy Zleceniobiorca wykonuje w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę – zwykle jest to siedziba Zleceniodawcy lub hale produkcyjne, serwisowe, magazynowe, jak również obiekty będące własnością Zleceniodawcy lub będące pod nadzorem Zleceniodawcy, a będące usytuowane poza nieruchomościami Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może zlecić część wykonywanych prac innym podmiotom pod warunkiem uzgodnienia tego ze Zleceniodawcą. Obie strony mają zarówno zadania, jak i obowiązki związane z wykonywanym zleceniem związane z prawidłowością, terminowością realizowanych obowiązków, minimalizacja kosztów oraz odpowiednia organizacja pracy w odniesieniu również do sposobu korzystania materiałów i urządzeń. Pismo do pobrania: Umowa na świadczenie robót specjalistycznych
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl