Umowa między Zleceniodawcą i Kancelarią Adwokacką w zakresie obsługi prawnej, w tym udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów, wzorów umów i innych dokumentów, uczestniczeniu w wewnętrznych i zewnętrznych odprawach, naradach i spotkaniach Zleceniodawcy, obecności w miarę potrzeb w wyjazdach terenowych z upoważnionymi pracownikami Zleceniodawcy, nie wyłączając wyjazdów zagranicznych, a także koordynowaniu całościowej obsługi prawnej Zleceniodawcy z udziałem prawników wskazanych ustnie lub pisemnie przez Zleceniodawcę. Pismo do pobrania: Umowa na obsługę prawną
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl