Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

spadkobiercy

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

W przypadku gdy nie są znani spadkobiercy, osoby nie uprawnione do dziedziczenia mogą wnieść wniosek o ustanowienie kuratora spadku w celu jego zabezpieczenia. Kodeks cywilny w art. 666 reguluje szczegółowo obowiązki kuratora spadku. więcej »

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek mogą składać spadkobiercy ustawowi (oprócz rodzeństwa spadkodawcy) pozbawieni spadku zarówno z powodu niewskazania ich w testamencie jak również rozdysponowania majątku przez spadkodawcę w drodze darowizn mają w stosunku do spadkodawcy testamentowego (lub obdarowanego) roszczenie o zachowek. Przysługuje im w wysokości 1/2 (lub jeśli są małoletni lub niezdolni do prace 3/4) ich udziału spadkowego, pomniejszonej o to wszystko co otrzymali od spadkodawcy w drodze darowizny, zapisów lub poleceń. Opłata, jaką trzeba uiścić, zależy od wartości zachowku. więcej »