Zgodnie z art. 229§1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przyjmowani na nowe stanowisko, a także inni pracownicy przenoszeni stanowiska pracy, dla których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Wstępne skierowanie pracownika na badanie lekarskie odbywa się przed przyjęciem do pracy pracownika. Dokument do pobrania: Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl