Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 959 ze zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową, konsument ma prawo złożyć na ręce sprzedawcy reklamację oraz określić swoje żądanie. W reklamacji konsument może domagać się bezpłatnej naprawy lub też bezpłatnej wymiany wadliwego towaru. Dokument do pobrania: Reklamacja obuwia
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl