Zgodnie z art. art. 415 kodeksu cywilnego każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Osoba poszkodowana ma roszczenie o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w tym celu może złożyć pozew o zapłatę odszkodowania. Dokument do pobrania: Pozew o zapłatę odszkodowania
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie  informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl