Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

Niektóre PKD w wykazie mogą być nieaktualne. Przed dodaniem rodzaju PKD do swojej działalności prosimy o jego ponowną weryfikację Polecamy stronę Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl PKD – Polska Klasyfikacja Działalności (zbiór rodzajów działalności dla podmiotów gospodarczych) więcej »

Umowa o kredyt krótkoterminowy

Stronami umowy są Bank i Kredytobiorca. Umowa kredytu krótkoterminowego zawiera się maksymalnie na okres do jednego roku.  Ogólne zasady udzielania kredytów są zawarte w prawie bankowym, a szczegółowe zasady, obowiązujące w poszczególnych bankach, ujęte w regulaminach kredytowych. więcej »

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Kontrahent otrzymujący faktury z błędem bądź odbiegające od przyjętej formy dokumentu, może zwrócić się do sprzedawcy z informacją o niewłaściwym sposobie wystawiania faktur. Zwrócenie uwagi na błąd przyczyni się do niewystawiania szeregu not korygujących i korekt faktur. więcej »

Kontrakt importowy

Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. więcej »

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Gwarancję uregulowania zaległości płatności stanowi zobowiązania do spłaty długu przez dłużnika wobec wierzyciela. Pismo składa firma, bądź osoba, która zobowiązuje się do nadzorowania procesu spłaty. więcej »
Page 3 of 1412345...10...Last »