Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, należy złożyć gdy dziecko ukończyło 18 lat lub gdy o zasiłek rodzinny wnioskuje osoba ucząca się. Dokument należy przedłożyć w Ośrodku Opieki Społecznej w celu uzyskania zasiłku. Dokument do pobrania: Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl