Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obliczanie zobowiązań podatkowych oraz terminowe wpłacanie podatków organowi podatkowemu w imieniu podatnika. Pismo do pobrania: Obliczanie i wpłacanie podatków – odpowiedzialność
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl