Każdy pracodawca musi przekazać swojemu pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia. W informacji powinny być zawarte następujące informację:
  • czas pracy,
  • częstotliwość wypłat wynagrodzenia,
  • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Dokument do pobrania: Informacja o warunkach zatrudnienia
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl