Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Oświadczenia

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osobie przebywającej na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) osoby przebywające na urlopach podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury i renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. W przypadku gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym będzie wykonywała pacę na podstawie umowy na zlecenie, wówczas będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania tej umowy, nie będzie natomiast podlegała ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie. więcej »

Oświadczenie Płatnika Przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej

Oświadczenie płatnika przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej przeznaczone dla osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, która chce złożyć oświadczenie o niekorzystaniu w prowadzeniu działalności z pieniędzy pochodzących z pomocy publicznej i nie składaniu wniosku o udzielenie innej pomocy z innych organów. Oświadczenie należy złożyć w ZUS. więcej »