Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Odwołanie od decyzji wydanej przez ZUS przysługuje ubezpieczonemu, m.in. gdy uważa, że w niewłaściwy sposób zostały w niej zinterpretowane przepisy dotyczące prawa do zasiłku. W odwołaniu należy wskazać błędy w decyzji. więcej »

Odwołanie od decyzji prezesa KRUS

Odwołanie do sądu od decyzji prezesa KRUS należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem oddziału rejonowego KRUS, który wydał decyzję. Pismo należy umotywować oraz załączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny. więcej »

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

W przypadku wydania decyzji w sprawie odmowy przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, można złożyć odwołanie. W piśmie należy uzasadnić swoje stanowisko. więcej »