Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria:

Obliczanie i wpłacanie podatków – odpowiedzialność zawodowa

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obliczanie zobowiązań podatkowych oraz terminowe wpłacanie podatków organowi podatkowemu w imieniu podatnika. więcej »

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Dokument do pobrania: Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Podatnik, u którego jest przeprowadzana kontrola podatkowa, może wyznaczyć osobę do reprezentowania go wobec organów podatkowych. Istniej również możliwość upoważnienie stałego do zastępowania strony w trakcie każdej kontroli podatkowej. Upoważnienie można złożyć w siedzibie organu, który dokonuje kontroli lub okazać w czasie kontroli. więcej »

Pełnomocnictwo ogólne przed Urzędem Skarbowym

Pozwala na wykonywanie praw majątkowych mocodawcy. Pełnomocnictwo powinno wymieniać z imienia i nazwiska pełnomocnika, określać zakres jego obowiązków oraz zostać sporządzone w wersji pisemnej pod rygorem nieważności. więcej »