Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Oświadczenia

Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych składa pracownik swemu pracodawcy. Oświadczenie może zostać złożone w każdym czasie, przy czym jest ono ważne tylko w tym roku podatkowym, za który je złożono. Pracodawca zobowiązany jest zastosować obliczenie zaliczki w sposób odmienny od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. więcej »

Oświadczenie o posiadaniu numeru NIP i rejestracji jako podatnik VAT

W sytuacjach gdy zawieramy umowy z podmiotem co do którego nie mamy pewności, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, możemy zażądać od niego oświadczenia. Oświadczenie ma dowolną formę i włącza się je jako załącznik do umowy.

więcej »

Oświadczenie do urzędu skarbowego o dochodach

W celach uzyskania zaświadczenia np. z ZFSS. by uzyskać zapomogę świąteczną – wnioskodawca składa oświadczenie. więcej »

Oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy usług budynków budowli lub ich części

Poniższe oświadczenie należy złożyć przy wyborze opodatkowania usług budynków budowli lub ich części. Po zmianach z 1 stycznia 2009r. w ustawie o VAT wprowadzono zmianę zasad opodatkowania nieruchomości. Nowelizacja przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla dostawy budynków, budowli lub ich części. Wyjątek stanowi tu:
  1. Dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.
  2. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.
Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa powyżej i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części. W każdym przypadku należy powiadomić organ o wyborze opodatkowania. więcej »