Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Urząd Skarbowy

Obliczanie i wpłacanie podatków – odpowiedzialność zawodowa

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obliczanie zobowiązań podatkowych oraz terminowe wpłacanie podatków organowi podatkowemu w imieniu podatnika. więcej »

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Dokument do pobrania: Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) – art.113 ust. 5,6,7; podatnicy mogą złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z :
  • dokumentów celnych
  • kwoty podatku zapłaconej od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia ze wskazaniem kwoty podatku naliczonego.
Pismo należy złożyć niezwłocznie po przekroczeniu kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku VAT. więcej »

Prośba o odroczenie płatności karty podatkowej

Prośbę o odroczenie terminu płatności karty podatkowej składa podatnik, którego nie stać na zapłatę podatku, pod warunkiem że okres płatności podatku jeszcze nie minął. Wniosek należy umotywować. więcej »

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to rodzaj powództwa przysługującego w toku postępowania egzekucyjnego. Jest traktowany jako środek obrony dłużnika lub osoby trzeciej przed prowadzoną przeciwko nim egzekucją, w momencie gdy postępowanie narusza ich prawa. Powództwo wytacza się przed sąd według właściwości rzeczowej (sąd rejonowy, bądź okręgowy). więcej »
Page 1 of 812345...Last »