Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Praca

Umowa na świadczenie robót specjalistycznych

Umowa cywilno-prawna, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Czynności wynikające z tej umowy Zleceniobiorca wykonuje w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę – zwykle jest to siedziba Zleceniodawcy lub hale produkcyjne, serwisowe, magazynowe, jak również obiekty będące własnością Zleceniodawcy lub będące pod nadzorem Zleceniodawcy, a będące usytuowane poza nieruchomościami Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może zlecić część wykonywanych prac innym podmiotom pod warunkiem uzgodnienia tego ze Zleceniodawcą. Obie strony mają zarówno zadania, jak i obowiązki związane z wykonywanym zleceniem związane z prawidłowością, terminowością realizowanych obowiązków, minimalizacja kosztów oraz odpowiednia organizacja pracy w odniesieniu również do sposobu korzystania materiałów i urządzeń. więcej »

Zakres obowiązków Głównego Księgowego

Dokument do pobrania: Zakres obowiązków Głównego Księgowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest wydawane przez pracodawcę na wniosek pracownika. Zaświadczenie może zostać wydane w celu przedłożenia w banku w momencie ubiegania się o kredyt. więcej »

Informacja o warunkach zatrudnienia

Każdy pracodawca musi przekazać swojemu pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia. W informacji powinny być zawarte następujące informację:
  • czas pracy,
  • częstotliwość wypłat wynagrodzenia,
  • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
więcej »

Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie

Zgodnie z art. 229§1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przyjmowani na nowe stanowisko, a także inni pracownicy przenoszeni stanowiska pracy, dla których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Wstępne skierowanie pracownika na badanie lekarskie odbywa się przed przyjęciem do pracy pracownika. więcej »
Page 1 of 612345...Last »