Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Umowy

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego

Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana zawsze na okres 12 miesięcy (z kilkoma wyjątkami). Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, Nabywca zgadza się aby polisa ubezpieczenia była prowadzona przez wybraną firmę. W przypadku zmiany OC np.: na tańszą, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy OC z dotychczasowym ubezpieczycielem.

więcej »

Umowa użyczenia samochodu

Umowa zakłada użyczenie samochodu przez Użyczającego na rzecz Biorącego w użyczenie, przez określony czas, za określonym wynagrodzeniem (lub nieodpłatnie) samochodu. W przypadku braku odpłatności za ww. użyczenie brak jest obowiązku zgłaszania tego typu umowy do urzędu skarbowego. więcej »

Umowa sprzedaży samochodu

Sprzedający przenosi własność samochodu na rzecz kupującego za wyznaczoną w umowie cenę. Umowa musi być sporządzoną w formie pisemnej, zawierać oznaczenie obydwu stron i ich podpisy. Dla celów podatkowych jak również do późniejszej rejestracji w urzędzie komunikacyjnym ważna jest by w umowie była data zawarcia transakcji. więcej »

Umowa najmu samochodu

Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania w oznaczonym czasie za określoną cenę. więcej »