Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Umowy

Kontrakt importowy

Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. więcej »

Kontrakt eksportowy

W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży z podmiotami zagranicznymi, przedsiębiorcy zawierają kontrakt eksportowy. Dla celów dowodów jak i pewności obrotu jest on sporządzany na piśmie. więcej »

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337), od 1 grudnia 2008 r. możliwe jest wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług od podatnika VAT czynnego po spełnieniu następujących warunków: 1.      nabywca towarów i usług musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 2.      nabywca musi mieć zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiednią umowę, upoważniającą go do wystawiania faktur (faktur korygujących, duplikatów) w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy lub usługodawcy. Podatnicy, którzy zdecydowali się na zawarcie powyższej umowy są zobligowani do dostarczenia pisemnej informacji o zawarciu tej umowy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla obu stron umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia. więcej »

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży przez Allegro

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Otrzymany produkt powinien pozostać w stanie niezmienionym (posiać komplet opakowań i metek) oraz nie nosić śladów używania (nadaje się do dalszej odsprzedaży). więcej »

Umowa o przeniesienie praw know-how

Umowa know-how jest umową dwustronną (obowiązek jej świadczenia ciąży na obydwu stronach). Przekazujący (dostawca, udzielający) działając jako strona zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu (odbiorcy) wiedzy technicznej lub organizacyjnej o charakterze poufnym lub tajnym, wykorzystywanej w działalności gospodarczej w zakresie określonym w umowie. więcej »
Page 1 of 512345