Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Handlowe / Reklamacje

Reklamacja obuwia

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 959 ze zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową, konsument ma prawo złożyć na ręce sprzedawcy reklamację oraz określić swoje żądanie. W reklamacji konsument może domagać się bezpłatnej naprawy lub też bezpłatnej wymiany wadliwego towaru. więcej »

Reklamacja usługi turystycznej

Reklamację składa się na piśmie. W ramach dochodzenia swych roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez organizatora turystyki lub jego przedstawiciela, klient ma prawo przede wszystkim do:
  • żądania spełnienia świadczenia zastępczego; lub
  • zwrotu poniesionych kosztów (cena imprezy bez żadnych potrąceń oraz inne udokumentowane wydatki generowane brakiem właściwej usługi, którą zamówił klient np.: koszty powrotu, koszty pobytu w oczekiwaniu na powrót itd.);
  • odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umów – to roszczenie zostaje wyeliminowane w przypadku niemożności spełnienia świadczenia zastępczego z uwagi na siłę wyższą lub działanie osób trzecich niebędących realizatorami usługi.
więcej »

Reklamacja otrzymanego towaru

W wypadku gdy otrzymany przez Klienta towar nie odpowiada treści zawartej w umowie, Klient może zwrócić się do sklepu z roszczeniem reklamacyjnym. więcej »

Zwrot towarów

Zwrot towaru do sklepu to nie to samo co reklamacja. Zwrot jest możliwy jedynie za zgodą sprzedawcy. Nie chodzi tutaj o zwrot wadliwego towaru ale takie nieformalne prawo do namysłu. Konsument może spokojnie nabyć produkt mając świadomość, że gdy w domu się rozmyśli, będzie mógł odzyskać pieniądze. Przeważnie jednak sklepy zastrzegają, iż przyjmują zwrot towaru w nienaruszonym stanie. więcej »