Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Wzory faktur

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Kontrahent otrzymujący faktury z błędem bądź odbiegające od przyjętej formy dokumentu, może zwrócić się do sprzedawcy z informacją o niewłaściwym sposobie wystawiania faktur. Zwrócenie uwagi na błąd przyczyni się do niewystawiania szeregu not korygujących i korekt faktur. więcej »

Nota korygująca

Nota korygująca wystawiana jest w przypadku prostowania pomyłek zawartych na fakturach VAT, np. gdy: w fakturze pierwotnej wystąpiła pomyłka dotycząca danych sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczeniem towaru czy usługi. Notę wystawia nabywca towarów czy usług. więcej »

Faktura wewnętrzna

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), faktury wewnętrzne wystawia się głównie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, a także importu usług. więcej »

Rachunek do umowy o dzieło

Rachunek do umowy o dzieło stanowi dowód zapłaty za wykonane dzieło zgodnie z zawarta umową. Wystawcą rachunku jest wykonawca dzieła. więcej »

Faktura VAT zaliczkowa

Obowiązek podatkowy w podatku VAT zgodnie z przepisami art. 19 ust. 11 ustawy o VAT (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), powstaje w momencie gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności. Faktury zaliczkowe należy wystawiać nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. więcej »
Page 1 of 212