Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Pełnomocnictwa

Obliczanie i wpłacanie podatków – odpowiedzialność zawodowa

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obliczanie zobowiązań podatkowych oraz terminowe wpłacanie podatków organowi podatkowemu w imieniu podatnika. więcej »

Unieważnienie pełnomocnictwa do reprezentowania spółki

W tym artykule mogą Państwo pobrać wzór unieważnienia pełnomocnictwa. Mocodawca w każdej chwili może wypowiedzieć pełnomocnictwo, nawet bez zgody pełnomocnika. W takim przypadku należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie sąd.

więcej »

Pełnomocnictwo ogólne w firmie

Niniejsze pełnomocnictwo ogólne obejmuje ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania sądowego oraz w innych sprawach cywilnych, patentowych i karnych. Pełnomocnictwo ogólne zawierane jest pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pełnomocnictwa powinna odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej. Do umowy, która wymaga aktu notarialnego pełnomocnictwo musi być sporządzone w takiej samej formie. Do zadań pełnomocnika należy między innymi doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądem, sporządzanie pism. Pełnomocnikiem zostaje zazwyczaj osoba doświadczona w reprezentowaniu innych osób przed sądem, czyli adwokaci lub radcy prawni. więcej »

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Pełnomocnik jest powołany do zawarcia umowy. W tym artykule mogą Państwo pobrać wzór pełnomocnictwa. Pełnomocnik może za nas podpisać umowę, kiedy nie możemy zrobić tego osobiście. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być zawarte na piśmie. W treści pełnomocnictwa zawarty jest zakres uprawnień pełnomocnika. Niniejszy wzór zakłada, że pełnomocnik ma być ustanowiony do zawarcia konkretnej umowy. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj umowy do jakiej ma być powołany pełnomocnik. Może to być sprzedaż mieszkania, kupno samochodu, a nawet zawarcie małżeństwa! Pełnomocnikiem może zostać każda osoba, również taka, która posiada niepełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba w wieku od 13 do 18 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo. Zazwyczaj pełnomocnikiem ustanawia się prawnika lub osobę, która zna się na przedmiocie umowy. Pełnomocnika możemy odwołać w każdej chwili. W takiej sytuacji pełnomocnik musi nam zwrócić dokument pełnomocnictwa. więcej »