Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego

Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać: nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją oraz zakres planowanych robót, datę i podpis inwestora.

Opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:

  • od podania / wniosku – 5 zł,
  • od załącznika do podania – 0,50 zł,
  • od decyzji- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 75% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:

  1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:

  1. zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

więcej »

Wniosek o dopuszczenie do posiadania broni w ramach wykonywanej pracy

Wniosek należy skierować do Komendy Wojewódzkiej Policji. Do wniosku należy dołączyć:
  • Kserokopię stron dowodu osobistego zawierające dane osobowe oraz adres.
  • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez uprawnionych lekarzy i psychologa.
  • Inne załączniki (potwierdzające okoliczności zawarte w uzasadnieniu).
  • Dwa aktualne zdjęcia wnioskodawcy w wymiarze 3×4.

więcej »

Wniosek o zmianę nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego na nazwisko lub imię wskazane przez wnioskodawcę. Wniosek o zmianę nazwiska by podlegał uwzględnieniu musi być uzasadniony “ważnymi względami”. więcej »
Page 5 of 512345