Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Podania

Podanie o wydanie nowej karty wędkarskiej

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 66, poz. 750 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.) w celu uzyskania pozwolenia na połów ryb dla celów nie związanych z działalnością gospodarcza należy złożyć w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wniosek. Do pisma należy dołączyć jedną fotografię oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb. Przy wydaniu karty należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł. więcej »

Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

W celu korzystania z gazu ziemnego należy złożyć w starostwie powiatowym w którym jest położona nieruchomość podanie o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Do podania należy załączyć odpowiednie załączniki oraz opłatę skarbową.

więcej »

Podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Warunkiem stosowania ulgi inwestycyjnej jest zakończenie inwestycji. Konstrukcja ulgi inwestycyjnej jest uregulowana w art. 13 oraz art. 13d ustawy o podatku rolnym. Z przywileju tego mogą korzystać podatnicy podatku rolnego, którzy ponieśli wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ponadto, może być ona stosowana w sytuacji gdy wydatki zostały poniesione na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę bądź urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). więcej »