Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Oświadczenia

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy jest potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki. Pismo składa się na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności: art. 10, 18, 22, 23, 36, 37, 41-46, 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 ze zm.).

więcej »

Oświadczenie o niezarejestrowaniu jako bezrobotny

W celu uniknięcia problemów wynikających z zatrudnienia osoby bezrobotnej, która nie zgłosi faktu do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jest zarejestrowana o podjęciu pracy – Pracodawca może zażądać oświadczenia informującego o nie byciu zarejestrowanym jako bezrobotny. W przypadku gdy oświadczenie jest podpisane a w rzeczywistości Pracownik jest zarejestrowany jako bezrobotny i pobiera świadczenia z tego tytułu (zasiłek) – Pracodawca ma podstawę do tego by zwolnić pracownika. Oświadczenie Pracodawca dołącza do akt osobowych Pracownika.

więcej »

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

W sytuacji kiedy musimy przedstawić dochody gospodarstwa domowego w celu uzyskania np. zasiłku z opieki społecznej składamy przedmiotowe oświadczenie. Należy w nim zawrzeć dochody przypadające na każdego członka gospodarstwa domowego. więcej »