Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Opieka Społeczna

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, należy złożyć gdy dziecko ukończyło 18 lat lub gdy o zasiłek rodzinny wnioskuje osoba ucząca się. Dokument należy przedłożyć w Ośrodku Opieki Społecznej w celu uzyskania zasiłku. więcej »

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy składa zainteresowany na podstawie zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku. Obowiązkowi składania oświadczenia nie podlegają osoby, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego przed dniem 01.01.2012r. Zaświadczenie jest potrzebne min. w sytuacji gdy staramy się o zasiłek rodzinny z Ośrodka Opieki Społecznej. więcej »