Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

radmin

Umowa na świadczenie usług informatycznych

Umowa dotycząca świadczenia usług informatycznych między Podmiotem Gospodarczym a Zleceniobiorcą (Informatykiem), które dotyczą np. tworzenie oprogramowania zamówionego przez Zleceniodawcę, wykonywanie procesów wdrożeniowych tworzonego oprogramowania i tworzenie oraz aktualizację dokumentacji technicznej do oprogramowania. więcej »

Umowa na świadczenie usług marketingowych

Umowa dotycząca wykonywania usług marketingowych pomiędzy Podmiotem Gospodarczym a Zleceniobiorcą w zakresie obejmującym miedzy innymi analizy rynku i jego rentowności, tworzenie prognoz, badanie preferencji klientów, marketingowe dostosowanie produktów do sytuacji rynkowe. więcej »

Umowa na obsługę prawną

Umowa między Zleceniodawcą i Kancelarią Adwokacką w zakresie obsługi prawnej, w tym udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów, wzorów umów i innych dokumentów, uczestniczeniu w wewnętrznych i zewnętrznych odprawach, naradach i spotkaniach Zleceniodawcy, obecności w miarę potrzeb w wyjazdach terenowych z upoważnionymi pracownikami Zleceniodawcy, nie wyłączając wyjazdów zagranicznych, a także koordynowaniu całościowej obsługi prawnej Zleceniodawcy z udziałem prawników wskazanych ustnie lub pisemnie przez Zleceniodawcę. więcej »

Obliczanie i wpłacanie podatków – odpowiedzialność zawodowa

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za obliczanie zobowiązań podatkowych oraz terminowe wpłacanie podatków organowi podatkowemu w imieniu podatnika. więcej »

Umowa na świadczenie robót specjalistycznych

Umowa cywilno-prawna, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Czynności wynikające z tej umowy Zleceniobiorca wykonuje w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę – zwykle jest to siedziba Zleceniodawcy lub hale produkcyjne, serwisowe, magazynowe, jak również obiekty będące własnością Zleceniodawcy lub będące pod nadzorem Zleceniodawcy, a będące usytuowane poza nieruchomościami Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może zlecić część wykonywanych prac innym podmiotom pod warunkiem uzgodnienia tego ze Zleceniodawcą. Obie strony mają zarówno zadania, jak i obowiązki związane z wykonywanym zleceniem związane z prawidłowością, terminowością realizowanych obowiązków, minimalizacja kosztów oraz odpowiednia organizacja pracy w odniesieniu również do sposobu korzystania materiałów i urządzeń. więcej »