www.jurysdyk.pl zbudowany został od podstaw przez Sport-Premium Sp. z o. o. Podstawowym celem tego portalu jest wsparcie podmiotów gospodarczych i jednostek indywidualnych w zakresie prawnym. Zamieszczone wzory pism powstały w oparciu o fachową konsultacje prawną na bazie ogólnych założeń i są przykładami, które należy dostosować do indywidualnych potrzeb i przypadków. Wszystkie pisma znajdujące się w jurysdyk.pl są przewidziane do użytku indywidualnego i używanie ich do celów zarobkowych jest zabronione. Bezpłatne, do pobrania wnioski, odwołania, podania, umowy oraz inne pisma obejmują następujące tematy:
ADMINISTRACYJNE:
odwołania, opieka społeczna, oświadczenia, podania, wnioski, zawiadomienia
BIZNES
działalność gospodarcza, informacje, ogłoszenia, oświadczenia, pełnomocnictwa, umowy, wnioski, wzory faktur
HANDLOWE:
reklamacje, umowy
MOTORYZACYJNE
umowy, upoważnienia
NIERUCHOMOŚCI:
umowy, wnioski
PRACA
umowy, wnioski, zaświadczenia, zawiadomienia
SĄDOWE:
cywilne, karne, rodzinne
URZĄD SKARBOWY / US
oświadczenia, pełnomocnictwa – upoważnienia, skargi, wnioski, zawiadomienia, zażalenia
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH / ZUS:
odwołania, oświadczenia, wnioski